Geschiedenis: bronnen


Bij de totstandkoming van het onderdeel 'geschidenis', is gebruikgemaakt van onderstaande bronnen:

  1. "50 jaar parochie Vlodrop" door heemkundige Ton Wolswijk, Vlodrop.
  2. Jaarboeken Heemkundevereniging Roerstreek
  3. Archief bisdom, en gemeentearchief Roermond
  4. Internet
  5. Parochiearchief