Agenda


Op deze pagina vind U een overzicht van de activiteiten die door ons worden georganiseert.


Omgekeerd huisbezoek "Kom op de Soep"

Het is niet goed als de parochie zich beperkt tot het enkel aanbieden van vieringen in het weekend. De parochie is meer dan het kerkgebouw en het mag niet beschouwd worden als de winkel, waar men zijn gewenste vieringen kan bestellen.
Vroeger trad de kerk vooral in de persoon van de priester naar buiten. Een jonge generatie vindt een bezoek van de pastoor niet meer gewenst. Het huisbezoek geschiedt alleen nog op afroep. Maar het is niet goed, als pastoor en parochianen elkaar niet kennen of zelfs vreemden voor elkaar zijn (geworden). Ontmoeting, luisteren, een bijdrage geven aan een gesprek hoort bij elke mensgemeenschap. Daarom is er nu een uitnodiging tot omgekeerd huisbezoek. De parochie nodigt uit tot ontmoeting.


Vastenactie

Vastenactie 2020 (23 maart t/m 28 maart 2020) Net als voorgaande jaren heeft onze parochie gekozen voor een vastenactieproject waarvan de projectleiders bij ons bekend zijn. Klik hier voor meer informatie over het project.


Enveloppen actie

Elk jaar organiseren wij een enveloppenactie. Hierin vragen wij een extra financiƫle bijdrage aan onze parochianen, maar altijd met een duidelijk doel.
Dit kan een bijzonder project van onderhoud van het kerkgebouw zijn (denk aan de reparatie van de luidklok), maar ook een project zoals de oprichting van het monument voor de oorlogsslachtoffers in Vlodrop.
De enveloppen actie wordt gehouden in de eerste week van Juli.


Sociale actie

Op de zaterdag voor de eerste zondag van de advent houden wij onze sociale actie. Hierbij kunnen inwoners voedselpakketten en goede kleding aanbieden. De levensmiddelen en verzorgingsproducten gaan naar de voedselbanken en komen ten goede van de inwoners van Vlodrop en de gemeente Roerdalen die het wat minder hebben.
De kleding dragen wij over aan het Leger des Heils.


Tuinfeest

In de zomer willen wij, als dank voor hun inzet, een tuinfeest organiseren voor onze vrijwilligers.


Kienen senioren vanuit parochie

Als de seniorenvereniging, zonnebloem, huiskamerproject en damesvereniging hun welverdiende zomerstop hebben, organiseren wij in onze parochie twee kienmiddagen voor de thuisblijvers. De meeropbrengst van deze middagen is bestemd voor een vooraf bepaald doel.


Kerstmarkt - tweede handsmarkt

Inmiddels is onze kerst- en tweedehands- markt een begrip. Op de eerste zondag van de advent organiseren wij in samenwerking met stichting de Blokhut deze gezellige en sfeervolle markt, waar behalve Vlodropse ondernemers ook hobbyisten uit Vlodrop hun zelfgemaakte spullen te koop aanbieden. Zij geven daarbij uitleg over hun hobby. Fanfare Wilhelmina en ons kerkelijk zangkoor dragen bij in de muzikale omlijsting.


Bloemenactie

Op Goede Vrijdag bezorgen wij traditiegetrouw bij de zieken in het dorp en oud parochianen die in verzorgingshuizen wonen een bloemetje. Dit om hen Zalig Pasen te wensen namens de parochie. De bloemen worden rondgebacht door vrijwilligers van de parochie en door vrijwilligers van de Zonnebloem.


Informatieboekje

Jaarlijks geeft de parochie een informatieboekje uit. De digitale versie is hier te lezen.